Download e-book for iPad: 1914 by Peter Olausson

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en hunch eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until eventually världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Read e-book online Svenska Skrivregler PDF

Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur guy skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller och diagram and so on. I denna nya utgåva har fler avsnitt och råd lagts until eventually, t. ex. ett om utformning av minnesanteckningar och rapporter, ett om alfabetisk sortering av företagsnamn och ett om varumärken och logotyper.

Download PDF by Fredrika Spindler: Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche proper för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk. Utgångspunkten är det otidsenliga i Nietzsches tänkande, hur hans tänkande går på tvärs inte bara mot sin egen, utan även mot vår samtid – däri ligger dess aktualitet.

Download e-book for iPad: Kort om medvetandet by Susan Blackmore

Frågan om medvetandets natur har kallats vetenskapens sista stora mysterium. Hur kan en fysisk hjärna skapa vår upplevelse av världen? Hur uppstår vår känsla av identitet? Kan själva medvetandet vara en phantasm? Nya spännande rön inom hjärnforskningen har skapat debatt kring dessa frågor som spänner över vida fält, från biologi och neurovetenskap until psykologi och filosofi.

New PDF release: Skrönikor från Färs: Piraten bodde också här

"Piraten bodde också här. Skrönikor från Färs" innehåller olika sorters korta, personliga texter - arga utbrott, allvarliga analyser och roande skrönikor - som skrivits until såväl riks- som lokaltidningar. Och ändå, trots att texterna varit publicerade förut, så är de lika levande idag.

Extra resources for 1914

Sample text

4 Webbtexter Webbtexter läses sällan från början till slut utan besökarna ögnar snabbt igenom sidorna. Detta översiktliga läsande kräver korta, informativa, tydliga och välstrukturerade texter. 1). ex. Vägledningen 24-timmarswebben (Verva 2006). 1 Överskådlig struktur Webbtexter kräver en mycket överskådlig struktur. Man ser bara en skärmbild i taget, och ingångssidan bör därför ge överblick över hela webbplatsen, dess omfattning och uppläggning, gärna kompletterad med en översikt över innehållet.

4). 2 Med replikstreck Ett annat sätt att markera repliker är att använda replikstreck (även kallat talstreck, anföringsstreck eller pratminus). Det är särskilt vanligt i dialog och annan text som till stor del består av repliker. ) Replikstreck är ett tankstreck som skrivs med indrag, utom när repliken följer ome­delbart på rubrik eller blankrad. Replikstrecket följs av ett mellanslag före själva repliktexten. Repliker hör i princip bara hemma i texter som har indrag som styckemarkör. Vill man sätta ut repliker i en text som har blankrad som styckemarkör, använder man lämpligen ändå indrag och inte blankrad i replikavsnitten.

Firmans eller organisationens namn skrivs överst, följt av namnteckning av den som är firmatecknare och namnförtydligande. se/testet/. 2). Det gäller särskilt formella e-brev som skickas till och från företag, myndigheter och andra organisationer. Precis som i pappersbrev bör man tänka på att anpassa språk och stil till situationen och mottagaren. 1 Grafisk utformning Att läsa på skärm är mer ansträngande för ögonen än att läsa på papper. Därför bör e-brev vara korta. Dela in texten i korta stycken med hjälp av blankrad så att den inte blir för kompakt.

Download PDF sample

1914 by Peter Olausson


by George
4.4

Rated 4.32 of 5 – based on 27 votes